Gizlilik Politikası

Sürpriz Meyve kullanıcıların bu e-ticaret sitesi üzerindenilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar vekapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Kişisel bilgiler, ad soyadı, adresi, telefon numarası,e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.

Sürpriz Meyve, işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sürpriz Meyve, kişisel bilgileri kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla 3.kişiler ile paylaşabilecektir.

Sürpriz Meyve, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Sürpriz Meyve gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, bu e-ticaret sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Surprizmeyve'nin ‘ herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Sürpriz Meyve, kullanıcılara ve kullanıcıların bue-ticaret sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını(Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarların ıdeğiştirebilirler.

Sürpriz Meyve, işbu Gizlilik Politikasıhükümlerini, dilediği zaman bu e-ticaret sitesinde yayınlamak suretiyle tektaraflı olarak değiştirebilir. Sürpriz Meyve.'nın değişiklik yaptığıGizlilik Politikası hükümleri, bu e-ticaret sitesinde yayınlandığı tarihteyürürlüğe girer.